מה אנחנו חוקרים?

זכינו לעסוק בכמה וכמה נושאים חשובים הנוגעים לעלייה להר הבית –

 

כפי שמפורט בדף מחקרי דורשי המקדש.

 

להלן תוכניות המחקר לחודשים הקרובים:

 

במהלך חודש חשוון נעסוק בנושא – כניסה להר הבית במקל ובמנעל, בפאוץ' ובארנק.

 

במהלך חודש כסלו נעסוק בנושא – עד כמה צריך לפעול בשביל למנוע מאנשים אחרים לעלות שלא כהלכה? (מצות שילוח הטמאים)

 

החל מחודש טבת אנו מתחילים לעסוק בענייני חידוש העבודה בזמן הזה – במהלך השנה הבאה:

 

הקרבה בלא בית בנוי

הקרבה בטומאה

ריצוי הציץ

אבני המזבח

מקום המזבח

כשרות כהני זמננו

הכנת בגדי כהונה כשרים