מה אנחנו חוקרים?

זכינו לעסוק בכמה וכמה נושאים חשובים הנוגעים לעלייה להר הבית –

 

כפי שמפורט בדף מחקרי דורשי המקדש.

 

להלן תוכניות המחקר לחודשים הקרובים:

 

במהלך חודש אלול נעסוק בנושא – הטהרה לקראת העלייה להר הבית (חפיפה לגברים, חציצות, וכניסת טבול יום).

 

במהלך חודש תשרי נעסוק בנושא –  התפילה בהר הבית (הנוסח הנכון, ודיני ההשתחויה).

 

במהלך חודש חשוון נעסוק בנושא – כניסה להר הבית ולמקום המקדש לקיום מצות הכיבוש.

 

במהלך חודש כסלו נעסוק בנושא – עד כמה צריך לפעול בשביל למנוע מאנשים אחרים לעלות שלא כהלכה? (מצות שילוח הטמאים)