מה אנחנו חוקרים?

זכינו לעסוק בכמה וכמה נושאים חשובים הנוגעים לעלייה להר הבית –

 

כפי שמפורט בדף מחקרי דורשי המקדש, שם גם ניתן לרכוש מחקרים קודמים.

 

להלן תוכניות המחקר לחודשים הקרובים:

 

במהלך חודש אב נעסוק בנושא – החיל ועזרת הנשים, זיהוים, והכניסה אליהם בימינו.

 

במהלך חודש אלול נעסוק בנושא – הטהרה לקראת העלייה להר הבית.

 

במהלך חודש תשרי נעסוק בנושא –  נטילת לולב בירושלים ובהר הבית.

 

במהלך חודש חשוון נעסוק בנושא – נוסח התפילה בהר הבית.

 

במהלך חודש כסלו נעסוק בנושא – ההשתחויה בהר הבית, ולכיוון הר הבית.

 

במהלך חודש טבת נעסוק בנושא – כניסה להר הבית ולמקום המקדש לקיום מצות הכיבוש.

 

במהלך חודש שבט נעסוק בנושא – עד כמה צריך לפעול בשביל למנוע מאנשים אחרים לעלות שלא כהלכה?

 

במהלך חודש אדר נעסוק בנושא – כניסת טבול יום להר הבית (לגברים ולנשים)